TR

Fikir'den Hikaye'ye - Levent Kazak & Ezel Akay

İyi bir fikir, iyi bir film yaratmak için yeterli midir? En karmaşık bütünler dahi en basit haldeki bir parçayla başlar. Filmi karmaşık bir bütün olarak ele aldığımızda bu önerme iki bağlamda geçerlidir. İlki çağdaş sanatlar içinde yer alan sinemanın eklektik bir sanat olarak diğer disiplinlerle mutlak ve karşılıklı ilişki halinde olması dolayısıyla oluşan karmaşık yapısı; ikincisi ise bizzat film üretme biçiminin, teknoloji ve kolektif insan gücüyle üretilmesi bakımından çok parçacıklı karmaşık yapısıdır. Her iki bağlamda da yaratıcıları açısından rehber senaryodur. Disiplinlerarası kurulacak bağlantıların yaratıcı karar süreci ya da fiziksel açıdan film üretim aşamasında ekiplerin görevleri senaryo temellidir.

Senaryo, parçalı bir bütün olan filmin başat, önemli parçalarından bir tanesi olmakla birlikte kendisi de karmaşık, parçalı bir bütündür. Senaryonun en basit haldeki parçası, tüm yaratıcı süreci tetikleyecek ve bu sürecin etrafında örüleceği, yalın bir fikir cümlesidir.

Bu fikrin iyi olması iyi bir filmin üretileceğini garanti altına almaz çünkü asıl yaratıcı senaryo yazımı bu aşamadan sonra başlar. Bu aşama için Levent Kazak ve Ezel Akay ile birlikte onların yıllara ve birçok farklı türde filme dayanan deneyimlerinden yararlanmak, teorik ve pratik bilgi birikimleriyle projelerinin gelişimine katkı sağlamak isteyen genç sinemacıları, bir senaryo fikriyle festivalimizin bu sene başlayan “Niş Atölye” platformu altında buluşturuyoruz.

Sınırlı sayıda gerçekleştirilecek olan bu atölye çalışmasına başvuran genç sinemacılardan Levent Kazak ve Ezel Akay’ın değerlendirmesi sonrasında seçilecek 8 fikir katılım hakkı kazanacaktır.

Seçilecek katılımcıların kombine festival akreditasyonu sahipleri arasından seçilecektir.

Başvurunuzu tamamlamanız ardından festival akreditasyonunuzu edinmeyi unutmayınız, atölyeye seçilememeniz halinde festival akreditasyonunuz tüm festival programı dahilinde geçerli olacaktır.

Atölye Tarihi: 14 Ekim 2018, Pazar

Atölye Süresi: 14.00 - 17.00 I 18.00 - 21:00 (6 Saat)

Katılımcı Sayısı: 8

Yer: Silüet I Lüleci Hendek Cad. 61, Beyoğlu

Son Başvuru: 2 Ekim 2018

Katılım için Başvuru Formu: https://goo.gl/forms/IJr4wvGiHd31qm5M2